Samarbeidspartnere:

VHKfordeler

Ved å vise sesongkort/VHKmedlemskort (på MinIdrett) får du fordeler hos våre samarbeidspartnere!
Fordelene er:

-Gratis inngang på alle kamper arrangert av Vestby HK. (Kun med sesongkort)

-25% på alt fra Salming hos Sport1 i Vestby. 

-20% på hallsko fra Mizuno hos Sport1 i Vestby.

-20% på Select beskyttelse (ispose, teip osv) hos Sport1 i Vestby.

-10% på øvrig sortiment hos Sport1 i Vestby.

Seneste bildegalleri

Seneste videoklipp

Flere nyheter

ÅRSMØTE VESTBY HÅNDBALLKLUBB

Årsmøte i VHK avholdes mandag 20. mars klokken 19.00 i Vestbyhallen.

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Medlemmer
under 15 år har møte- og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt på mail til styret@vhk.no senest 2 uker før årsmøtet.

 

§11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

Godkjenne de stemmeberettigede.

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

Behandle innkomne forslag og saker.

Fastsette medlemskontingent.

Vedta klubbens budsjett.

Behandle klubbens organisasjonsplan.

Foreta følgende valg:

Leder og nestleder

Minimum 6 styremedlemmer og 1 varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver. Vanligvis konstituerer styret seg selv.

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9.

2 revisorer

Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i klubben, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort
tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet

Nyheter

HALLOWEEN PAAAAARTY!!!!
Lørdag 29. oktober blir det griseskummelt halloween party i Vestbyhallen. Vi deler opp i to bolker: Den første for 1 - 4 klasse, den andre 5 - 7 klasse.
1 - 4 starter 17.00 og varer til 19.30.
5 - 7 starter 20.00 og varer til 23.00.
Begge party er åpent for alle elever ved Bjørlien og Vestby skole. Det blir enkel servering, disco, og den etterhvert berømte spøkelsestunnelen. Hele moroa koster 50,- og betales ved inngangen. Send mail til HALLOWEEN@VHK.NO om at dette vil jeg være med på! Spre budskapet, dette blir skikkelig "skummelt".

Snarveier

Logg inn for å redigere sider

Banedagbok Vestbyhallen

Banedagbok Vestby Arena

Oversikt over våren 19 helgetreninger

Oversikt over høsten 19, helgetreninger

Oversikt over lån av kantina

Oversikt over lån av styrerommet