Samarbeidspartnere:

VHKfordeler

Ved å vise sesongkort/VHKmedlemskort (på MinIdrett) får du fordeler hos våre samarbeidspartnere!
Fordelene er:

-Gratis inngang på alle kamper arrangert av Vestby HK. (Kun med sesongkort)

-25% på alt fra Salming hos Sport1 i Vestby. 

-20% på hallsko fra Mizuno hos Sport1 i Vestby.

-20% på Select beskyttelse (ispose, teip osv) hos Sport1 i Vestby.

-10% på øvrig sortiment hos Sport1 i Vestby.

Seneste bildegalleri

Seneste videoklipp

 • Årsmøtet 2020

  Årsmøtet 2020

  Hei alle sammen,
  da er det en uke igjen til årsmøtet (19. mai kl 19.), og her kommer sakspapirene (bruk linkene helt til slutt). Plass blir ikke hjemme i stuen som først kommunisert, uten Amfiet ved Vestby Skole. Les videre for mer informasjon om dette.

  Les mer…
  12.05.2020 20.29
 • Ny dato for årsmøtet: 19. mai 2020 kl 19

  Ny dato for årsmøtet: 19. mai 2020 kl 19

  Ny dato for årsmøtet er  tirsdag19. mai 2020 kl 19.00.

  Idrettsforbundet har åpnet for at årsmøter kan avholdes digitalt grunnet risikoen for smittespredning. Det har derfor blitt bestemt at Microsoft Teams brukes for å avholde årsmøtet. Mer informasjon om dette kommer nærmere årsmøtet. 

  Mer informasjon finner du under les mer. Fullstendig innkalling finner du her.

  Les mer…
  15.04.2020 12.28
 • Bruk Riis Bilglass og gi VHK cashback!

  Bruk Riis Bilglass og gi VHK cashback!

  Har du vært uheldig å få steinsprut, eller større skader, på bilglasset? Da synes vi du bør bruke Riis Bilglass, for det genererer en cashback til VHK! 

  Les mer…
  26.03.2020 16.00
 • Årsmøtet 2020 utsatt

  Årsmøtet 2020 utsatt

  Årsmøtet for VHK er utsatt inntil videre. Ny dato vil bli kommunisert straks dette er bestemt (NIF har gitt alle idrettslag frist frem til og med 15. juni med å gjennomføre årsmøten, med grunnlag i den ekstraordinære situasjonen som er nå). 

  I mellomtiden kan man lese seg opp på lagene sine årsmeldinger her! Andre dokumenter til årsmøtet blir lagt opp på hjemmesiden og Facebook når de foreligger. 

  17.03.2020 10.29
 • Bamsecup våren 2020 avlyses

  Bamsecup våren 2020 avlyses

  Med grunnlag i FHI sin pressemelding 10. mars, at arrangement med flere enn 500 deltakere bør avlyses, har Bamsecup-komiteen nå besluttet å kansellere Bamsecup våren 2020.

  11.03.2020 12.04
 • Innkalling årsmøte

  Innkalling årsmøte

  VHK sitt årsmøte blir avholdt torsdag 26. mars kl 19.00, i Vestbyhallen (kantina). 

  Forslag som skal behandles på årsmøtet skal sendes på e-post til styret@vhk.no. Forslag må ha blitt mottatt senest 12. mars kl. 19.00 for å bli behandlet på dette årsmøtet. 

  Fullstendig innkalling finner du her

  26.02.2020 10.35
 • Årsmøte 2020

  Årsmøte 2020

  VHK sitt årsmøte blir i år avholdt 26. mars i Vestbyhallen (kantina), fra kl 19 og utover. Innkalling kommer i løpet av kort tid. 

  13.02.2020 16.06
 • Bamsecup 28.-29.03 2020

  Bamsecup 28.-29.03 2020

  Helgen 28. og 29. mars 2020 arrangeres Bamsecup på nytt i Vestbyhallen. Invitasjonen finner du her

  Påmelding åpner 3. februar 2020. Du kan melde på lag via denne linken

  28.01.2020 18.43
 • Ny lov for VHK

  Ny lov for VHK

  I henhold til foreskrift fra Norges Idrettsforbund har VHK ny lov fra og med 1. januar 2020. 

  Les mer…
  13.01.2020 09.23
 • Innbydelse Håndballskole vinterferien 2020

  Innbydelse Håndballskole vinterferien 2020

  Da har vi innbydelsen til håndballskolen ferdig! 

  Les mer…
  13.12.2019 13.20

Flere nyheter

 • Årsmøtet 2020

  Årsmøtet 2020

  Hei alle sammen,
  da er det en uke igjen til årsmøtet (19. mai kl 19.), og her kommer sakspapirene (bruk linkene helt til slutt). Plass blir ikke hjemme i stuen som først kommunisert, uten Amfiet ved Vestby Skole. Les videre for mer informasjon om dette.

  Les mer…
  12.05.2020 20.29
 • Ny dato for årsmøtet: 19. mai 2020 kl 19

  Ny dato for årsmøtet: 19. mai 2020 kl 19

  Ny dato for årsmøtet er  tirsdag19. mai 2020 kl 19.00.

  Idrettsforbundet har åpnet for at årsmøter kan avholdes digitalt grunnet risikoen for smittespredning. Det har derfor blitt bestemt at Microsoft Teams brukes for å avholde årsmøtet. Mer informasjon om dette kommer nærmere årsmøtet. 

  Mer informasjon finner du under les mer. Fullstendig innkalling finner du her.

  Les mer…
  15.04.2020 12.28
 • Bruk Riis Bilglass og gi VHK cashback!

  Bruk Riis Bilglass og gi VHK cashback!

  Har du vært uheldig å få steinsprut, eller større skader, på bilglasset? Da synes vi du bør bruke Riis Bilglass, for det genererer en cashback til VHK! 

  Les mer…
  26.03.2020 16.00
 • Årsmøtet 2020 utsatt

  Årsmøtet 2020 utsatt

  Årsmøtet for VHK er utsatt inntil videre. Ny dato vil bli kommunisert straks dette er bestemt (NIF har gitt alle idrettslag frist frem til og med 15. juni med å gjennomføre årsmøten, med grunnlag i den ekstraordinære situasjonen som er nå). 

  I mellomtiden kan man lese seg opp på lagene sine årsmeldinger her! Andre dokumenter til årsmøtet blir lagt opp på hjemmesiden og Facebook når de foreligger. 

  17.03.2020 10.29
 • Bamsecup våren 2020 avlyses

  Bamsecup våren 2020 avlyses

  Med grunnlag i FHI sin pressemelding 10. mars, at arrangement med flere enn 500 deltakere bør avlyses, har Bamsecup-komiteen nå besluttet å kansellere Bamsecup våren 2020.

  11.03.2020 12.04
 • Innkalling årsmøte

  Innkalling årsmøte

  VHK sitt årsmøte blir avholdt torsdag 26. mars kl 19.00, i Vestbyhallen (kantina). 

  Forslag som skal behandles på årsmøtet skal sendes på e-post til styret@vhk.no. Forslag må ha blitt mottatt senest 12. mars kl. 19.00 for å bli behandlet på dette årsmøtet. 

  Fullstendig innkalling finner du her

  26.02.2020 10.35
 • Årsmøte 2020

  Årsmøte 2020

  VHK sitt årsmøte blir i år avholdt 26. mars i Vestbyhallen (kantina), fra kl 19 og utover. Innkalling kommer i løpet av kort tid. 

  13.02.2020 16.06
 • Bamsecup 28.-29.03 2020

  Bamsecup 28.-29.03 2020

  Helgen 28. og 29. mars 2020 arrangeres Bamsecup på nytt i Vestbyhallen. Invitasjonen finner du her

  Påmelding åpner 3. februar 2020. Du kan melde på lag via denne linken

  28.01.2020 18.43
 • Ny lov for VHK

  Ny lov for VHK

  I henhold til foreskrift fra Norges Idrettsforbund har VHK ny lov fra og med 1. januar 2020. 

  Les mer…
  13.01.2020 09.23
 • Innbydelse Håndballskole vinterferien 2020

  Innbydelse Håndballskole vinterferien 2020

  Da har vi innbydelsen til håndballskolen ferdig! 

  Les mer…
  13.12.2019 13.20

Flere nyheter

ÅRSMØTE VESTBY HÅNDBALLKLUBB

Årsmøte i VHK avholdes mandag 20. mars klokken 19.00 i Vestbyhallen.

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Medlemmer
under 15 år har møte- og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt på mail til styret@vhk.no senest 2 uker før årsmøtet.

 

§11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

Godkjenne de stemmeberettigede.

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

Behandle innkomne forslag og saker.

Fastsette medlemskontingent.

Vedta klubbens budsjett.

Behandle klubbens organisasjonsplan.

Foreta følgende valg:

Leder og nestleder

Minimum 6 styremedlemmer og 1 varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver. Vanligvis konstituerer styret seg selv.

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9.

2 revisorer

Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i klubben, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort
tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet

Nyheter

HALLOWEEN PAAAAARTY!!!!
Lørdag 29. oktober blir det griseskummelt halloween party i Vestbyhallen. Vi deler opp i to bolker: Den første for 1 - 4 klasse, den andre 5 - 7 klasse.
1 - 4 starter 17.00 og varer til 19.30.
5 - 7 starter 20.00 og varer til 23.00.
Begge party er åpent for alle elever ved Bjørlien og Vestby skole. Det blir enkel servering, disco, og den etterhvert berømte spøkelsestunnelen. Hele moroa koster 50,- og betales ved inngangen. Send mail til HALLOWEEN@VHK.NO om at dette vil jeg være med på! Spre budskapet, dette blir skikkelig "skummelt".

Snarveier

Logg inn for å redigere sider

Banedagbok Vestbyhallen

Banedagbok Vestby Arena

Oversikt helgetreninger vår 2020

Oversikt over lån av kantina

Oversikt over lån av klubbrommet

Treningstider sesongen 2019/2020