Samarbeidspartnere:

Seneste bildegalleri

Seneste videoklipp

 • Årsmeldinger fra lagene

  Det oppmodes om at man tar en kikk på årsmeldingene fra lagene. Disse finner du ved å klikke her.

  23.03.2017 11.23
 • Dokumenter til årsmøtet

   

  Dokumentene til årmøtet er klare. Du finner de her.

  Les mer…
  15.03.2017 18.57
 • Snart årsmøte - valg av nytt styre

  Det nærmer seg årsmøte 2017. Noen flotte mennesker velger å gå ut av styret eller andre ansvarsoppgaver etter en flott innsats over mange år, og det er tid for å få nye friske ideer og krefter inn i klubben.

  Valgkomiteen er på jakt etter deg som synes det høres spennende ut å bidra til klubbens drift. Det kan være styreverv eller andre oppgaver.

   

  Les mer…
  13.02.2017 17.33
 • BAMSECUP

  Hei alle ivrige Bamsecup deltagere!

  Da er påmeldingen til Bamsecup klar følg denne linken her

  Det finnes nå også en app som kan brukes. 

  For Android klikk her.

  For iOS klikk søk etter "Profixio TX" i app-storen.

  Brukerveiledning finner du her

  Ønsker du mere informasjon om Bamsecup kan du følge denne linken her.

   

  01.02.2017 12.25
 • VHK Dagen 2017

  VHK Dagen 2017

  Velkommen til VHK Dagen Lørdag 21. januar 2017 kl. 11.00-17.00. Med oss denne dagen har vi coach Tirill Mørk,håndballspiller Anja Hammerseng-Edinog dommerduoenKjersti Arntsen og Guro Røen!

  Dagens program:

  Kl. 11.00 Tirill Mørk

  Kl. 13 Anja Hammerseng-Edin

  Kl. 15 Kjersti Arntsen og Guro Røen

  Send påmelding til vhkdagen@vhk.no!
  Merk med navn og antall voksne/barn som kommer.

  Klikk her for invitasjon

   

  Les mer…
  15.12.2016 14.24
 • Trenermøte 13.oktober kl 19:30

  Trenerkoordinator Valter Perisa kommer.

  • Valter presenterer tanker omkring trening av spillerne våre.
  • Gjennomgang av planer for Valters sesong som coach for trenere.
  • Et nyttig møte for alle trenere fra håndballskolen og oppover!

   

  25.09.2016 23.31
 • Bamsecup - påmeldingen er åpnet

  Påmeldingen til Bamsecup 3.og 4. desember er nå åpnet. For mer info se Bamsecups side

  18.09.2016 19.44
 • BRANNOPPLÆRING TORSDAG 27. OKTOBER

  Alle tillitspersoner i Vestby HK innkalles herved til pålagt brannopplæring i Vestbyhallen. Opplæringen er obligatorisk for alle trenere, lagledere, styrerepresentanter, og også de som steller med arrangementer. Opplæringen finner sted i kantina klokken 20.00 - 21.30. 

  01.09.2016 23.33
 • Håndballskole

  Onsdag 7.september ønsker vi velkommen til håndballskole både i Vestbyhallen og i Vestby Arena. 

  1. klasse kl. 17-18

  2.klasse kl. 18-19

  Det er ingen forhåndspåmelding, det er bare å møte opp

  Les mer…
  27.08.2016 11.50
 • Treningstider

  Oversikt over høstens treningstider finner du her. (Hvis du ikke vil åpne i Dropbox kan du trykke på "Nei, se direkte" som står under feltene for innlogging)

  Kontaktinformasjon for hvert lag (og forhåpentligvis oppdatert informasjon om treningstider) finner du under fanen Sportslig

  21.08.2016 23.41

Flere nyheter

ÅRSMØTE VESTBY HÅNDBALLKLUBB

Årsmøte i VHK avholdes mandag 20. mars klokken 19.00 i Vestbyhallen.

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Medlemmer
under 15 år har møte- og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt på mail til styret@vhk.no senest 2 uker før årsmøtet.

 

§11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

Godkjenne de stemmeberettigede.

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

Behandle innkomne forslag og saker.

Fastsette medlemskontingent.

Vedta klubbens budsjett.

Behandle klubbens organisasjonsplan.

Foreta følgende valg:

Leder og nestleder

Minimum 6 styremedlemmer og 1 varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver. Vanligvis konstituerer styret seg selv.

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9.

2 revisorer

Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i klubben, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort
tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet

Nyheter

HALLOWEEN PAAAAARTY!!!!
Lørdag 29. oktober blir det griseskummelt halloween party i Vestbyhallen. Vi deler opp i to bolker: Den første for 1 - 4 klasse, den andre 5 - 7 klasse.
1 - 4 starter 17.00 og varer til 19.30.
5 - 7 starter 20.00 og varer til 23.00.
Begge party er åpent for alle elever ved Bjørlien og Vestby skole. Det blir enkel servering, disco, og den etterhvert berømte spøkelsestunnelen. Hele moroa koster 50,- og betales ved inngangen. Send mail til HALLOWEEN@VHK.NO om at dette vil jeg være med på! Spre budskapet, dette blir skikkelig "skummelt".